Gyro Fries

Gyro Fries

$14.95

Pepperoncini, Feta Cheese & Taziki Sauce